หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายปกป้องอุปกรณ์จากไฟกระชาก

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก เมื่อใช้งาน ต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากและต่อเข้ากับบูชชิ่ง/ขั้วของหม้อแปลงไฟฟ้าด้วยสายไฟฟ้าที่สั้นที่สุด อุปกรณ์ป้องกันเหล่านี้อาจจำเป็นในการปกป้องอุปกรณ์จากไฟกระชากจากการเปลี่ยนสายและฟ้าผ่าเมื่อหม้อแปลงไฟฟ้าอยู่ในสภาวะสุญญากาศ ไม่เคย ไม่เคยจ่ายไฟเข้าหม้อแปลงปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีใครดูแลต้องใช้แรงดันบวกยืนหรือเดินบนถังหม้อแปลงข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับโครงสร้าง

สามารถติดตั้งหม้อแปลงได้หลายตัวบนขั้วเดียวตราบเท่าที่มีการกระจายน้ำหนักอย่างสม่ำเสมอ และน้ำหนักรวมอยู่ในขอบเขตที่ปลอดภัยของเสา คานขวาง หรือสลักเกลียวรองรับการ ติดตั้งโดยทั่วไปแล้วหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบเฟสเดียวขนาดย่อย 100 kVA จะติดตั้งอยู่เหนือแหล่งจ่ายไฟหลักรอง การยึดแท่นหรือแผ่นรองเป็นทางเลือกสำหรับหม้อแปลงที่มีขนาดใหญ่กว่า 100 kVA การป้องกันนอกเหนือจากประเภท

ข้อควรระวังทั่วไปอีกสองสามข้อที่ควรสังเกตในการติดตั้งหม้อแปลง

หม้อแปลงที่มีการป้องกันตัวเองแล้ว หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายทั้งหมดจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันแสงและช่องตัดฟิวส์ติดตั้งที่ด้านหลักสายกราวด์หุ้มสายกราวด์ทั้งหมดด้วยพลาสติกหรือแบบหล่อไม้ให้สูงจากฐานของเสา 8 ฟุตอย่างถูกต้องสามารถป้องกันเสาจากความเสียหายที่เกิดจากความเครียดของตัวนำสายและอุปกรณ์ที่ยึดกับเสา และลดความเสียหายของขั้วที่เกิดจากสภาพอากาศเลวร้ายต่อไปนี้เป็นข้อควรระวังทั่วไปอีกสองสามข้อที่ควรสังเกตในการติดตั้งหม้อแปลงกลางแจ้ง ในร่ม แห้ง หรือของเหลวหม้อแปลงภายนอกสำหรับหม้อแปลงที่จะเก็บไว้กลางแจ้ง

ข้อควรพิจารณาหลักบางประการคือการรักษาความปลอดภัยสาธารณะและรักษาหม้อแปลงให้ปลอดภัยจากองค์ประกอบภายนอกคือการลดความเสียหายควรมีการวางหม้อแปลงภายนอกอาคารเพื่อลดความเสียหายจากองค์ประกอบทางธรรมชาติและของมนุษย์ ตัวอย่างเช่น หม้อแปลงไฟฟ้าควรเก็บไว้ให้พ้นทางของสิ่งที่อาจตกลงมาบนหม้อแปลงหรือวิ่งชนเข้าไป เช่น ยานพาหนะที่กำลังเคลื่อนที่หรือปั้นจั่นเปลือกหุ้มตำแหน่ง

เนื่องจากดินเหนียวถูกกดทับด้วยน้ำหนักมากหม้อแปลงไฟฟ้า

เฉพาะของหม้อแปลงภายนอกอาคารมีผลกับวิธีการสร้างกล่องหุ้มหม้อแปลงไฟฟ้า ตัวอย่างเช่น ควรมีช่องระบายอากาศที่เล็กจนไม่สามารถติดนิ้ว ไม้ และอื่นๆ เข้าไปได้ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับดินสำหรับหม้อแปลงหนักโดยเฉพาะ ควรพิจารณาดิน. ดินควรแน่นพอที่จะรองรับน้ำหนักของหม้อแปลงไฟฟ้าโดยไม่ต้องขยับ ตัว​อย่าง​เช่น ดินเหนียว​ปริมาณ​มาก

​ใน​ดิน​ไม่​เป็น​ที่​พึง​ประสงค์ เนื่อง​จาก​ดิน​เหนียว​ถูก​กด​ทับ​ด้วย​น้ำหนัก​มากหม้อแปลงไฟฟ้าในร่ม หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส ที่เก็บไว้ในอาคารมีข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมที่ควรทราบความสมบูรณ์ของโครงสร้างอาจเป็นความคิดที่ดีที่จะวางหม้อแปลงที่มีน้ำหนักมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งไว้ใกล้กับเสามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เนื่องจากเป็นที่ที่พวกเขาจะรองรับได้ดีที่สุด