บริษัทรถลากจูงรถยกทำงานอย่างไร?

บริษัทรถบรรทุกพ่วงเป็นแนวคิดที่เรียบง่าย วัตถุประสงค์หลักของบริษัทรถบรรทุกพ่วงคือการเคลื่อนย้ายยานพาหนะที่พิการตามคำขอของเจ้าของหรือเจ้าของ/ผู้ดูแลทรัพย์สิน

ในเขตเมืองหรืออาคารอพาร์ตเมนต์ บริษัทรถลากจูงดำเนินการควบคุม รถยก การจอดรถที่ผิดกฎหมายโดยเจ้าของที่ไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับหรือกฎการจอดรถที่ประกาศไว้ ในกรณีเหล่านี้ พื้นที่ที่เป็นปัญหาจะมีพื้นที่จอดรถจำกัด และสงวนสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้ประชาชนจอดรถได้ก็ต่อเมื่อต้องเสียค่าพื้นที่หรืออนุญาตให้จอดรถในบางช่วงเวลาเท่านั้น  หากฝ่าฝืนกฎข้อใดข้อหนึ่ง ถือเป็นสิทธิ์ของเจ้าของที่จะให้รถลากออกจากสถานที่ ในกรณีเหล่านี้ เจ้าของได้ทำสัญญาล่วงหน้ากับบริษัทลากจูงเพื่อให้บริการที่ดินของตน เจ้าของทรัพย์สินจะจัดเตรียมป้ายบอกลูกค้าเกี่ยวกับวิธีการเก็บรักษายานพาหนะของตนเมื่อถูกลากจูงแล้ว

  • ลานลากจูงเป็นเรือนจำเสริมสำหรับยานพาหนะ รถยกใกล้ฉัน  หลามักจะมีรั้วรอบขอบชิดด้วยลวดหนามรอบ ๆ ทรัพย์สินที่ขัดขวางเจ้าของรถจากการกระโดดรั้วเพื่อเอารถกลับ หลายังใช้รั้วอัตโนมัติและกล้องวงจรปิดที่ทันสมัยเพื่อป้องกันผู้บุกรุก ในเวลากลางคืน สุนัขเฝ้ายามจะถูกปล่อยเพื่อป้องกันไม่ให้คนเดินด้อม ๆ มองๆ เหยียบบริเวณลาน การรับรถคืนจากหลาเหล่านี้ต้องเสียค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมเหล่านี้อาจค่อนข้างแพงและมักจะมีตั้งแต่ 50 ดอลลาร์ต่ำไปจนถึงสูงถึง 100 ดอลลาร์ถึง 200 ดอลลาร์ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับจำนวนวันที่บริษัทรถลากจูงมีรถของคุณอยู่ในสถานที่ด้วย หลาส่วนใหญ่คิดค่าธรรมเนียมการจัดเก็บต่อวัน นี่อาจเป็นอีก 20 ถึง 50 ดอลลาร์ต่อวัน หลังจากนั้นไม่นานค่าธรรมเนียมก็จะแพงมาก ถ้ารถไม่เคยถูกเรียกตัว ให้เอาภาระผูกพันไว้กับรถโดยบริษัทลากจูงที่กรมยานยนต์ หากไม่ชำระภาระผูกพัน บริษัท ลากจูงจะยื่นฟ้องต่อศาลท้องถิ่นเพื่อขอความเป็นเจ้าของรถ เมื่อได้กรรมสิทธิ์แล้ว รถยนต์จะถูกนำไปประมูลหรือขายเป็นอะไหล่

บริการฉุกเฉินเป็นอีกวิธีหนึ่งที่บริษัทรถบรรทุกพ่วงทำงาน หากรถของคุณปิดการใช้งานบนทางหลวง และคุณไม่มีวิธีการถอดออก

หรือคุณเพียงแค่สับสนในการแก้ปัญหาการลากจูง บริการฉุกเฉินจะมีรถลากให้คุณ รถยกสูง  เจ้าของบริษัทลากจูงทำสัญญากับหน่วยงานต่างๆ เช่น ทริปเปิ้ลเอ และองค์กรตำรวจเพื่อลากรถที่พิการออกจากทางหลวง Triple A เป็นองค์กรที่ผู้เข้าร่วมต้องชำระค่าธรรมเนียมการเข้าใช้รายปีเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการรถฉุกเฉินได้ ในยามจำเป็น องค์กรนี้มีประโยชน์มาก

 

การจอดรถในเมือง – ในเมืองใหญ่ หน่วยงานด้านการจอดรถใช้รถบรรทุกพ่วงจำนวนหนึ่งเพื่อบังคับใช้กฎหมายการจอดรถที่ประกาศใช้ภายในเขตเมือง สิ่งเหล่านี้อาจง่ายพอ ๆ กับการไม่จ่ายค่าผ่านทางหรือตั๋วจอดรถ และจอดรถในโซนห้ามจอด เจ้าหน้าที่จอดรถจะเลือกลากรถของคุณเพื่อแลกกับสิทธิ์ในการชำระค่าตั๋วเพื่อรับรถคืน หากฝ่าฝืนไม่ชำระเงิน รถที่ลากจะถูกขายทอดตลาด